De geschiedenis

De geestelijke vader van MUP One is schrijver en journalist Hans Sleurink. Mede door zijn werk voor TV raakte hij ervan overtuigd dat de samenleving nieuwe vertelvormen nodig heeft, om te beginnen in het onderwijs. Hij ontwikkelde voor de Hogeschool Drenthe de Minor Mediameester en de Educatieve Kinderstudio. 

Om nieuwe vertelvormen te kunnen ontwikkelen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, zoals het kunnen beschikken over goed mediagereedschap. De multimediakit MUP One is een poging om aan die voorwaarde te voldoen. In MUP One zijn de soorten mediasoftware, zoals video, foto, geluid, tekenen, schilderen, enz., bij elkaar gebracht waarmee aansprekende mediawerkstukken zijn te maken. 

Het kiezen van de mediaprogramma’s voor MUP One heeft flink wat tijd gekost vanwege de hoge eisen die er aan werden gesteld. Eisen waren bijvoorbeeld dat de programma’s eenvoudig zijn te bedienen en tegelijk behoorlijk wat mogelijkheden bieden. Vele tientallen programma’s zijn op de ‘pijnbank’ gelegd voordat we de overtuiging hadden een goede keuze te kunnen maken. Een andere eis was dat gemaakte werkstukken als bestand opgeslagen moesten worden in open standaarden. Werkstukken opslaan in open standaarden biedt de beste kans dat ze ook in de toekomst nog afgespeeld kunnen worden.  

MUP One is hier te downloaden.

Bij de ontwikkeling van MUP One hebben een reeks mensen en organisaties een onmisbare rol gespeeld. Dank gaat uit naar Jan Stedehouder, voormalig projectmanager onderwijsvernieuwing, schrijver en pleitbezorger van open standaarden en open source software. Dank ook aan docente Baukje van der Meer; zij beoordeelde de programma’s mee op bedieningsgemak en onderwijskundig gebruik. Niet onvermeld mogen blijven ICT-deskundigen van TNO; zij hebben kandidaat-mediaprogramma’s getest om na te gaan of ze voldeden aan de eisen van open standaarden. Doorslaggevend was ook de steun van het programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) dat via een subsidie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van MUP One. Zonder de hulp van deze mensen en organisaties was MUP One er niet gekomen.

Is MUP One nu af? Nee, zeker niet. In het gebruik van de mediasoftware komen ongetwijfeld tekortkomingen aan het licht en ook zullen nieuwe wensen naar voren komen. Bovendien verschijnen steeds nieuwe versies van de medisaoftware en van het besturingssysteem waar alles op draait. MUP One zal ge-update en verder ontwikkeld moeten worden. Daarbij is de hulp van individuele gebruikers, leerkrachten, leerlingen, ouders en ICT-experts (open source) onontbeerlijk. Denk je iets bij te kunnen dragen, laat het ons alsjeblieft weten. MUP One kan alleen een succes worden met de hulp van velen. Aanmelden kan hier.

 

Comments are closed.