MUP One

Multimedia heeft de toekomst, wordt vaak gezegd, maar wie is er klaar voor? Bij jongeren en ouderen komt actief gebruik van multimedia nog maar weinig voor, al lijkt door de populariteit van sociale media wel eens het tegendeel. Over het algemeen is er in de samenleving en in het onderwijs nog een groot tekort aan kennis over wat met multimedia kan en hoe ermee te werken. 

Oefenen met mulitmedia is natuurlijk een goede manier om ervaring op te doen, als er tenministe goed multimediagereedschap voor handen is. Voor dit doel is de multimediakit MUP One vervaardigd, multimediasoftware in één pakket. MUP One kan op deze site zonder kosten worden gedownload en wel hier.

Wat heeft MUP One te bieden? Het bevat een fotostudio, een geluidsstudio, een tekststudio, een teken- en schilderstudio en een videostudio. Hieronder staat een kort introductiefimpje van MUP One (3,5 minuut) dat een eerste indruk geeft.

Hoe het kan dat MUP One gratis is? Dat is eenvoudig uit te leggen. Bij de keuze van de softwareprogramma’s is gezocht naar open source software. Dit is software die gratis mag worden gebruikt. Ook hebben we financiële steun gekregen van het rijksbureau Nederland Open in Verbinding, zodat een deel van de werkuren vergoed kon worden. Over het waarom, het hoe en met wie MUP One is gemaakt, is hier meer informatie te vinden.


Een proefproject met MUP One
Iedereen, jong en oud, kan met MUP One multimediale werkstukken maken. Tenminste, dat is ons doel. Om eens uit te zoeken of of dit klopt hebben we bij wijze van proef twee leerlingen van basisschool De Elcerlyc uit Heiloo gevraagd een videofilm te maken. Ons verzoek kwam op een goed moment, want De Elcerlyc had net besloten samen met de leerlingen een project te maken over het onderwerp ‘Heiloo in de Tweede Wereldoorlog’. Twee jongens uit groep 7, Jens en Stijn, kregen een laptop met MUP One en wat film- en fotomateriaal tot hun beschikking. Daarmee hebben ze een videofilm gemonteerd. Hoe ver konden ze op eigen kracht komen? Dat bleek behoorlijk ver te zijn, zoals hun film laat zien, al leerden we dat begeleiding voor leerlingen uit groep 7 wel gewenst is, bijvoorbeeld voor als ze beeld- of geluidmateriaal te kort komen, wat hier het geval was. Dat is te zien aan het einde van hun film. Maar ondanks dat hebben Jens en Stijn hebben met beperkt beeldmateriaal en zonder eerdere ervaring met het maken van films een knap werkstuk afgeleverd, vinden wij. Hun film staat hieronder.


Is MUP One af?
Nee, zeker niet. In het gebruik van de mediasoftware zullen ongetwijfeld tekortkomingen aan het licht komen en ook nieuwe wensen. Bovendien verschijnen telkens nieuwe versies van de medisaoftware en van het besturingssysteem waar alles op draait. MUP One zal verder ontwikkeld moeten worden, zowel door feedback vanuit de gebruikers als door nieuwe technische mogelijkheden en eisen. Voor de verdere ontwikkeling is de hulp van leerkrachten en van ICT-experts onontbeerlijk. Kun en wil je bijdragen, dan vind je hier nadere informatie over de mogelijkheden.

 

Comments are closed.