Operationele zone

Projecten die inmiddels operationeel zijn. Ook bij deze projecten zal meestal participatie van andere partijen gewenst of mogelijk zijn.

MUP One
Multimedia heeft de toekomst, wordt vaak gezegd, maar wie is er klaar voor? Bij jongeren en ouderen komt actief gebruik van multimedia nog maar weinig voor, al lijkt door de populariteit van sociale media wel eens het tegendeel. In het onderwijs en in de samenleving is over het algemeen nog een groot tekort aan kennis over wat met multimedia kan en hoe ermee te werken. Oefenen met mulitmedia is natuurlijk een goede manier om ervaring op te doen, als er tenministe goed multimediagereedschap voor handen is. Voor dit doel is de multimediakit MUP One vervaardigd, multimediasoftware in één pakket.
Lees hier verder.


Comments are closed.