Incubatiezone

Incubatie betekent ook ‘broeden’. In die betekenis gebruiken we het woord: een broedzone. Hier introduceren we projectideeën die naar onze mening realisatie verdienen, maar waar nog op gebroed moet worden. We hopen dat deze ideeën anderen zo aanspreken dat ze zich met ons voor verwezenlijking willen inzetten.

De Tijdgeestmachine
Een website, communicatieproject en laboratorium tegelijk. De Tijdgeestmachine maakt op multimediale wijze – dus via beelden, geluiden en tekst – zichtbaar welke mentale ontwikkeling de mens in de loop van de geschiedenis heeft doorgemaakt. Zoals de naam aangeeft speelt tijdgeest een centrale rol. Bezoekers kunnen op de site in de tijdmachine terugreizen naar eerdere perioden van de geschiedenis om met de tijdgeest van die perioden kennis te maken. De Tijdgeestmachine is een mooi maar ook groot project. Realisatie zal behoorlijk wat vergen.
Mogelijke partners: geschiedenisdocenten, multimediadeskundigen, sociale en poltieke wetenschappers, cultuurhistorici, onderwijsinstellingen… en verder iedereen die het belang van de mentale geschiedenis onderschrijft en iets aan het project denkt bij te kunnen dragen. Aanmelden kan hier.
Eerste stap: de vorming van een denkgroep voor het uitwerken van benaderingen en concepten.

“Wat het is weet ik niet, maar het werkt wel”, zei iemand ooit over de tijdgeest en deze uitspraak laat zien dat het om een lastig begrip gaat. Maar dat is natuurlijk geen reden om ons te laten ontmoedigen.

Comments are closed.