Projecten

Het doel van De Educatieve Studio proberen we te bereiken met uiteenlopende soorten projecten: onderzoekend, ondersteunend of vernieuwend. Onze projectideeën kunnen een verschillend gehalte in rijpheid hebben, maar dat weerhoudt ons er niet van ze hier voor te stellen als we denken dat het zinnig is om dit te doen. Ook ideeën-in-de-dop kunnen weerklank vinden en samen met anderen kunnen we wellicht verder komen. Wel leek het ons dienstig een indeling te maken in de mate van rijpheid en daarom brengen we projectideeën onder in drie zones, namelijk een incubatiezone, een groene zone en een operationele zone.

Incubatiezone
In deze zone introduceren we innovatieve projectideeën die naar onze mening realisatie verdienen, maar waar nog op gebroed moet worden. Zie hier.

Groene zone
Innovatieve projecten waar inmiddels concepten voor zijn ontwikkeld. Volgende stappen kunnen worden gezet. Zie hier.

Operationele zone
Projecten die inmiddels operationeel zijn. Ook bij deze projecten zal meestal participatie van andere partijen mogelijk en gewenst zijn. Zie hier.

In alledrie fasen nodigen we anderen uit om samen met ons projecten (verder) tot ontwikkeling te brengen. Aanmelden kan hier.

Comments are closed.