Bijdragen

Stichting ‘De Educatieve Studio’ is non-profit en werkt dus zonder winstoogmerk. De steun van iedereen die ons werk een warm hart toedraagt is daarom zeer welkom. Die steun kan op verschillende manieren worden gegeven, namelijk door:

- een financiële bijdrage (eenmalig of als donateur);
– een schenking in natura (bijv. een ‘oude’ laptop of tablet);
– vrijwilligerswerk te verrichten.

Donateur worden
U wordt al donateur van De Educatieve Studio vanaf € 15 euro per jaar. Donateurs worden op de hoogte gehouden van nieuwe iniatieven en ontvangen daarnaast twee keer per jaar een nieuwsbrief over de voortgang van het werk van de stichting. Voor uw aanmelding als donateur kunt de de knop links van deze tekst gebruiken.

 


Eenmalige schenking

Wilt u liever ons werk eenmalig steunen dan kan dat natuurlijk ook, bijvoorbeeld die een schenking in nature of financieel. Voor een schenking in nature, zie hieronder. Voor een eenmalige schenking kunt u de knop links gebruiken.

 


Schenking in natura

Voor ons werk met digitale media zijn laptops en tablets nodig. Omdat we ‘zuinige’ software gebruiken hoeft dat niet altijd te gebeuren met de nieuwste apparatuur. Vaak zijn laptops en tablets die al wat ouder of afgeschreven zijn voor ons werk nog goed te gebruiken. Kunt u ons verblijden met een of meer laptops of tablets neem dan contact met ons op, druk op de  knop links.

 

Vrijwilligerswerk verrichten
In het werk van De Educatieve Studio moet van alles gebeuren: het organiseren van activiteiten, het ontwikkelen van (proef)cursussen, het ontwerpen van nieuwe digitale toepassingen, het repareren van hardware, enzovoort. Bent u leerkracht, programmeur, bekend met organisatiewerk, of kunt u anderszins bijdragen aan het werk van de stichting en u wilt zich als vrijwilliger inzetten, neem dan alstublieft contact op, druk op de knop links.

Ook als u twijfelt hoe u kunt bijdragen, dan vragen wij u zich toch aan te melden. Samen komen we wellicht verder.

Comments are closed.